logo

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «East Wing"

АҚ "East Wing"

Алматы қ., Майлина көшесі, 2,
Алматы халықаралық әуежайының аумағы,

тел.
e-mail:

АО "East Wing"

г. Алматы, ул. Майлина, 2,
территория международного аэропорта г. Алматы,

тел.
e-mail:

JSC "East Wing"

in Almaty st. Mailina, 2,
the territory of the international airport of Almaty,

tel.
e-mail: